Herb Powiatu Wolsztyńskiego
Strona główna

ul. 5 Stycznia 5A, 64-200 Wolsztyn

tel. 68 347 12 95, fax. 68 384 35 81

e-mail: powo@praca.gov.pl

Wyszukiwarka

Zasiłek dla bezrobotnych

Aktualna stawka zasiłku brutto wynosi:

831,10 zł przez pierwsze
3 m-ce

652,60 zł przez kolejne miesiące

Kreator CV

Ulubione strony

Newsletter

Aby otrzymywać najnowsze oferty pracy oraz informacje z PUP Wolsztyn, wpisz poniżej swój adres e-mail:

Newsletter


Ankieta

Kalkulator stażu pracy
Kalkulator wynagrodzeń
Jesteś tutaj Strona główna » Formy wsparcia dla pracodawców i przedsiębiorców » Prace społecznie użyteczne
Logo Urzędu Pracy Herb Powiatu Wolsztyńskiego

Powiatowy Urząd Pracy w Wolsztynie

Propozycja urzędu Informacje ogólne

Prace społecznie użyteczne

Prace społecznie użyteczne są to prace wykonywane przez bezrobotnych bez prawa do zasiłku na skutek skierowania przez Starostę,
organizowane przez gminę w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej, organizacjach lub instytucjach statutowo zajmujących się pomocą charytatywną lub na rzecz społeczności lokalnej.

 1. Kto może zostać skierowany do wykonywania prac społecznie użytecznych?
 2. Tryb organizowania prac społecznie użytecznych
 3. Miejsce i czas wykonywania prac społecznie
 4. Refundacja świadczeń przysługujących bezrobotnym wykonującym prace społecznie użyteczne

1.Kto może zostać skierowany do wykonywania prac społecznie użytecznych?

Do wykonywania prac społecznie użytecznych na wniosek gminy można skierować:
 • bezrobotnych bez prawa do zasiłku korzystających ze świadczeń z pomocy społecznej,
 • osoby uczestniczące w kontrakcie socjalnym, indywidualnym programie usamodzielniania, lokalnym programie pomocy społecznej lub indywidualnym programie zatrudnienia socjalnego, jeżeli podjęły uczestnictwo w tych formach w wyniku skierowania Urzędu.

2.Tryb organizowania prac społecznie użytecznych:

 • Gmina sporządza roczny plan potrzeb w zakresie wykonywania prac społecznie użytecznych w terminie do 31 stycznia każdego roku.
 • Starosta zawiera z Gminą porozumienie dotyczące wykonywania prac społecznie użytecznych.

3.Miejsce i czas wykonywania prac społecznie

 • Prace społecznie użyteczne mogą odbywać się na terenie gminy, w której bezrobotny zamieszkuje lub przebywa.
 • Wykonywanie prac społecznie użytecznych może maksymalnie trwać 10 godzin w tygodniu.

4.Refundacja świadczeń przysługujących bezrobotnym wykonującym prace społecznie użyteczne:

 • Bezrobotnemu nieposiadającemu prawa do zasiłku przysługuje świadczenie w wysokości nie niższej niż 8,10 złotych za każdą godzinę wykonywania prac społecznie użytecznych. Świadczenie podlega waloryzacji na zasadach określonych w art. 72 ust. 6 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.
 • Starosta na wniosek gminy dokonuje refundacji ze środków Funduszu Pracy części wydatków poniesionych na wypłaty świadczeń pieniężnych wypłaconych osobom bezrobotnym wykonującym prace społecznie użyteczne.
 • Refundacja dokonywana jest w wysokości wynikającej z porozumienia, jednak nie wyższej niż 60% minimalnej kwoty świadczenia przysługującego bezrobotnemu.
5. Dokumenty do pobrania:


Podstawa prawna

Podstawa prawna
TypNazwaRozmiar
pdf

z dnia 20 kwietnia 2004 r.

Ustawa o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy

Dz.U.2017.1065

1 MB

Oceń nasze artykuły:

Aktualna ocena: 2,3 (ocen: 6)
Metryczka dokumentu
Autor dokumentu:Global Administrator
Utworzono: 06 stycznia 2010
Zmodyfikowano:09 lipca 2014 przez Wioleta Waszkowiak
Przycisk przenosi na stronę główną

Copyrights © 2013 Powiatowy Urząd Pracy w Wolsztynie. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Wykonanie Supremo.pl  System Labor - CMS dla Urzędów Pracy