Herb Powiatu Wolsztyńskiego
Strona główna

ul. 5 Stycznia 5A, 64-200 Wolsztyn

tel. 68 347 12 95, fax. 68 384 35 81

e-mail: powo@praca.gov.pl

Wyszukiwarka

Zasiłek dla bezrobotnych

Aktualna stawka zasiłku brutto wynosi:

831,10 zł przez pierwsze
3 m-ce

652,60 zł przez kolejne miesiące

Kreator CV

Ulubione strony

Newsletter

Aby otrzymywać najnowsze oferty pracy oraz informacje z PUP Wolsztyn, wpisz poniżej swój adres e-mail:

Newsletter


Ankieta

Kalkulator stażu pracy
Kalkulator wynagrodzeń
Jesteś tutaj Strona główna » Informacje o zatrudnianiu niepełnosprawnych
Logo Urzędu Pracy Herb Powiatu Wolsztyńskiego

Powiatowy Urząd Pracy w Wolsztynie

Propozycja urzędu Informacje ogólne

Informacje o zatrudnianiu niepełnosprawnych

W chwili obecnej nie mamy żadnych form aktywizacji dla tego działu.

Informacje o zatrudnianiu niepełnosprawnych

Zwrot części wynagrodzenia i składek ZUS

Jeżeli zatrudniasz osobę niepełnosprawną, możesz starać się o zwrot kosztów:

 • adaptacji pomieszczeń do potrzeb osób niepełnosprawnych, w szczególności poniesionych na przystosowanie tworzonych lub istniejących stanowisk pracy dla tych osób;
 • adaptacji lub nabycia urządzeń ułatwiających osobie niepełnosprawnej wykonywanie pracy lub funkcjonowanie
 •  w zakładzie pracy;
 • zakupu i autoryzacji oprogramowania na użytek pracowników niepełnosprawnych oraz urządzeń technologii wspomagających lub przystosowanych do potrzeb wynikających z ich niepełnosprawności;
 • rozpoznania przez służby medycyny pracy potrzeb, o których mowa w pkt 1-3;
 • miesięczne dofinansowanie do wynagrodzenia pracownika niepełnosprawnego (o ile pracownik ten został ujęty w ewidencji zatrudnionych osób niepełnosprawnych prowadzonych przez PEFRON);
 • refundację kosztów zatrudnienia pracownika pomagającego osobie niepełnosprawnej;
 • zwrot kosztów wyposażenia stanowiska pracy stworzonego dla osoby niepełnosprawnej;
 • zwrot kosztów szkolenia pracowników niepełnosprawnych;
 • refundację z tytułu zatrudnienia w ramach prac interwencyjnych osoby niepełnosprawnej zarejestrowanej w powiatowym urzędzie pracy;
 • refundację z tytułu zatrudnienia w ramach robót publicznych osoby niepełnosprawnej zarejestrowanej w powiatowym urzędzie pracy;
 • refundację z tytułu przyjęcia na przygotowanie zawodowe dorosłych osoby niepełnosprawnej zarejestrowanej w powiatowym urzędzie pracy.

Dofinansowanie zatrudnienia pracownika pomagającemu pracownikowi niepełnosprawnemu

Pracodawca, który zdecyduje się na zatrudnienie osoby niepełnosprawnej może liczyć na dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON). Chodzi tutaj w szczególności o:

 •  miesięczne dofinansowanie do wynagrodzenia pracownika niepełnosprawnego
 •  zwrot kosztów przystosowania stanowiska pracy,
 •  zwrot miesięcznych kosztów zatrudnienia pracowników pomagających pracownikowi niepełnosprawnemu w pracy.

Zwrot kosztów wyposażenia stanowiska pracy dla osoby niepełnosprawnej

Pracodawca może otrzymać ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zwrot kosztów wyposażenia stanowiska pracy dla skierowanej osoby niepełnosprawnej do wysokości piętnastokrotnego przeciętnego wynagrodzenia.

Wniosek o przyznanie refundacji kosztów wyposażenia stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej składa się do Urzędu Pracy właściwego ze względu na miejsce zarejestrowania osoby niepełnosprawnej jako bezrobotna albo poszukująca pracy niepozostająca w zatrudnieniu.

Zwrot dodatkowych kosztów związanych z zatrudnianiem pracowników niepełnosprawnych

Zwrot dodatkowych kosztów to maksymalnie dwudziestokrotność przeciętnego wynagrodzenia za każde przystosowane stanowisko pracy osoby niepełnosprawnej. Zwrotu dokonuje starosta (prezydent miasta) zgodnie z umową zawartą  z pracodawcą. Refundacja dotyczy wyłącznie dodatkowych kosztów pracodawcy wynikających z zatrudnienia osób niepełnosprawnych.

wróć na początek artykułu

Oceń nasze artykuły:

Aktualna ocena: 1 (ocen: 1)
Metryczka dokumentu
Autor dokumentu:Global Administrator
Utworzono: 15 maja 2012
Zmodyfikowano:24 marca 2013 przez Global Administrator
Przycisk przenosi na stronę główną

Copyrights © 2013 Powiatowy Urząd Pracy w Wolsztynie. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Wykonanie Supremo.pl  System Labor - CMS dla Urzędów Pracy