Herb Powiatu Wolsztyńskiego
Strona główna

ul. 5 Stycznia 5A, 64-200 Wolsztyn

tel. 68 347 12 95, fax. 68 384 35 81

e-mail: powo@praca.gov.pl

Wyszukiwarka

Zasiłek dla bezrobotnych

Aktualna stawka zasiłku brutto wynosi:

831,10 zł przez pierwsze
3 m-ce

652,60 zł przez kolejne miesiące

Kreator CV

Ulubione strony

Newsletter

Aby otrzymywać najnowsze oferty pracy oraz informacje z PUP Wolsztyn, wpisz poniżej swój adres e-mail:

Newsletter


Ankieta

Kalkulator stażu pracy
Kalkulator wynagrodzeń
Jesteś tutaj Strona główna » Aktualności bieżące » Aktualności » 2018 » Nabór wniosków o dofinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawców w ramach
Logo Urzędu Pracy Herb Powiatu Wolsztyńskiego

Powiatowy Urząd Pracy w Wolsztynie

Nabór wniosków o dofinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawców w ramach Krajowego Funduszu Szkoleniowego

22 sierpnia 2018

 

Nabór wniosków o dofinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego
pracowników i pracodawców w ramach
Krajowego Funduszu Szkoleniowego


Informujemy, że od dnia 22.08.2018r. przyjmujemy wnioski.
Nabór wniosków trwa do 31.08.2018r.

Urząd zastrzega sobie prawo wcześniejszego zakończenia naboru wniosków.

 
Rozpatrywane będą wyłącznie wnioski, które wpisują się w priorytet:


 Wsparcie kształcenia ustawicznego w zidentyfikowanych w danym powiecie lub województwie zawodach deficytowych*


 
Uchwałą Powiatowej Rady Rynku Pracy w Wolsztynie, przy rozpatrywaniu wniosków w ramach Krajowego Funduszu Szkoleniowego urząd będzie brać pod uwagę zawody deficytowe ogłoszone w barometrze zawodów 2018r.* dla powiatu wolsztyńskiego, w szczególności w zawodach związanych z budownictwem, transportem, ochroną zdrowia, stanowiskami księgowymi
*wykaz zawodów deficytowych (zgodnie z barometrem zawodów 2018 powiat wolsztyński)

 


 DOKUMENTY DO POBRANIA

 
WNIOSEK
Do wniosku należy dołączyć załączniki:
1. Załącznik nr 1 – oświadczenie Wnioskodawcy,
2. Załącznik nr 2 – oświadczenie Wnioskodawcy o pomocy de minimis,
3. Załącznik nr 3 – „Informacja składana przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis w rolnictwie”
4. Załącznik nr 4 – „Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de  minimis” w oparciu o rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (Dz.U.z 2010 r. nr 53, poz. 311 ze zm.).
5. Załącznik nr 5 – wykaz osób, które mają zostać objęte działaniami finansowymi z udziałem środków z KFS, w podziale według płci, poziomu wykształcenia oraz liczby osób pracujących w szczególnych warunkach lub wykonujących prace o szczególnym charakterze.
6. Kopia dokumentu potwierdzającego oznaczenie formy prawnej prowadzonej działalności – w przypadku braku wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego lub Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
7. Program kształcenia ustawicznego lub zakres egzaminu.
Oferta powinna zawierać następujące elementy:
Termin realizacji, liczba godzin, koszt jednostkowy szkolenie, kopię posiadanych cartyfikactów jakości oferowanych usług, w przypadku kursów- posiadane dokumenty potwierdzające uprawnienia do prowadzenia pozaszkolnych form kształcenia ustawicznego.
8. Wzór dokumentu potwierdzającego kompetencje nabyte przez uczestników, wystawionego przez realizatora usługi kształcenia ustawicznego, ustawicznego o ile nie wynika on z przepisów powszechnie obowiązujących.Więcej informacji:
Magdalena Guzik – Specjalista do spraw rozwoju zawodowego,
tel. 68 384 35 81, wew. 124, pok. Nr 8

Oceń nasze artykuły:

Aktualna ocena: 5 (ocen: 3)
Metryczka dokumentu
Autor dokumentu:Magdalena Guzik
Utworzono: 22 sierpnia 2018
Zmodyfikowano:23 sierpnia 2018 przez Wioleta Waszkowiak
Przycisk przenosi na stronę główną

Copyrights © 2013 Powiatowy Urząd Pracy w Wolsztynie. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Wykonanie Supremo.pl  System Labor - CMS dla Urzędów Pracy