Herb Powiatu Wolsztyńskiego
Strona główna

ul. 5 Stycznia 5A, 64-200 Wolsztyn

tel. 68 347 12 95, fax. 68 384 35 81

e-mail: powo@praca.gov.pl

Wyszukiwarka

Zasiłek dla bezrobotnych

Aktualna stawka zasiłku brutto wynosi:

831,10 zł przez pierwsze
3 m-ce

652,60 zł przez kolejne miesiące

Kreator CV

Ulubione strony

Newsletter

Aby otrzymywać najnowsze oferty pracy oraz informacje z PUP Wolsztyn, wpisz poniżej swój adres e-mail:

Newsletter


Ankieta

Kalkulator stażu pracy
Kalkulator wynagrodzeń
Jesteś tutaj Strona główna » Aktualności bieżące » Aktualności » 2018 » Nabór wniosków o dofinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawców w ramach
Logo Urzędu Pracy Herb Powiatu Wolsztyńskiego

Powiatowy Urząd Pracy w Wolsztynie

Nabór wniosków o dofinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawców w ramach Krajowego Funduszu Szkoleniowego

09 marca 2018Informujemy, że od dnia 12.03.2018 r. rozpoczyna się

nabór wniosków
o dofinansowanie kosztów
kształcenia ustawicznego

pracowników i pracodawców w ramach
Krajowego Funduszu SzkoleniowegoNabór wniosków trwa do 23.03.2018r.


Urząd zastrzega sobie prawo wcześniejszego zakończenia naboru wniosków

 
Rozpatrywane będą wyłącznie wnioski, które wpisują się w priorytety:
 
Priorytety Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej wydatkowania środków KFS w roku 2018
 

  1. Wsparcie kształcenia ustawicznego w zidentyfikowanych w danym powiecie lub województwie zawodach deficytowych*

Uchwałą Powiatowej Rady Rynku Pracy w Wolsztynie, przy rozpatrywaniu wniosków w ramach Krajowego Funduszu Szkoleniowego urząd będzie brać pod uwagę zawody deficytowe ogłoszone w barometrze zawodów 2018r.* dla powiatu wolsztyńskiego,
w szczególności w zawodach związanych w budownictwem, transportem, ochroną zdrowia, stanowiskami kadrowymi i księgowymi.

*wykaz zawodów deficytowych (zgodnie z barometrem zawodów 2018 powiat wolsztyński)

  1. Wsparcie kształcenia ustawicznego w związku z zastosowaniem w firmach nowych technologii i narzędzi pracy*;

* Pracodawca powinien udowodnić, że w ciągu jednego roku przed złożeniem wniosku, bądź w ciągu trzech miesięcy po jego złożeniu zostały/ zostaną zakupione nowe maszyny i narzędzia, bądź będą wdrożone nowe technologie i systemy, a pracownicy objęci kształceniem ustawicznym będą wykonywać nowe zadania związane z wprowadzonymi/ planowanymi do wprowadzenia zmianami.

  1. Wsparcie kształcenia ustawicznego osób, które mogą udokumentować wykonywanie przez co najmniej 15 lat prac w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze, a którym nie przysługuje prawo do emerytury pomostowej

 

*Zasady przyznawania pracodawcy środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego w Urzędzie Pracy w Wolsztynie w 2018 r. DOKUMENTY DO POBRANIA

WNIOSEK 2018 r.

Do wniosku należy dołączyć załączniki
1.
Załącznik nr 1 – oświadczenie Wnioskodawcy,
2. Załącznik nr 2 – oświadczenie Wnioskodawcy o pomocy de minimis,
3. Załącznik nr 3 – „Informacja składana przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis w rolnictwie”
4. Załącznik nr 4 – „Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de  minimis” w oparciu o rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (Dz.U.z 2010 r. nr 53, poz. 311 ze zm.).
5. Załącznik nr 5 – wykaz osób, które mają zostać objęte działaniami finansowymi z udziałem środków z KFS, w podziale według płci, poziomu wykształcenia oraz liczby osób pracujących w szczególnych warunkach lub wykonujących prace o szczególnym charakterze.
6. Kopia dokumentu potwierdzającego oznaczenie formy prawnej prowadzonej działalności – w przypadku braku wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego lub Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
7. Program kształcenia ustawicznego lub zakres egzaminu.
Oferta powinna zawierać następujące elementy: Termin realizacji, liczba godzin, koszt jednostkowy szkolenie, kopię posiadanych cartyfikactów jakości oferowanych usług, w przypadku kursów- posiadane dokumenty potwierdzające uprawnienia do prowadzenia pozaszkolnych form kształcenia ustawicznego.
8. Wzór dokumentu potwierdzającego kompetencje nabyte przez uczestników, wystawionego przez realizatora usługi kształcenia ustawicznego, ustawicznego o ile nie wynika on z przepisów powszechnie obowiązujących.

 

Więcej informacji:

Magdalena Guzik –Specjalista do spraw rozwoju zawodowego
tel. 68 384 35 81, wew. 124, pok. Nr 8

 

Oceń nasze artykuły:

Aktualna ocena: 5 (ocen: 2)
Metryczka dokumentu
Autor dokumentu:Magdalena Guzik
Utworzono: 09 marca 2018
Zmodyfikowano:12 marca 2018 przez Wioleta Waszkowiak
Przycisk przenosi na stronę główną

Copyrights © 2013 Powiatowy Urząd Pracy w Wolsztynie. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Wykonanie Supremo.pl  System Labor - CMS dla Urzędów Pracy