Herb Powiatu Wolsztyńskiego
Strona główna

ul. 5 Stycznia 5A, 64-200 Wolsztyn

tel. 68 347 12 95, fax. 68 384 35 81

e-mail: powo@praca.gov.pl

Wyszukiwarka

Zasiłek dla bezrobotnych

Aktualna stawka zasiłku brutto wynosi:

831,10 zł przez pierwsze
3 m-ce

652,60 zł przez kolejne miesiące

Kreator CV

Ulubione strony

Newsletter

Aby otrzymywać najnowsze oferty pracy oraz informacje z PUP Wolsztyn, wpisz poniżej swój adres e-mail:

Newsletter


Ankieta

Kalkulator stażu pracy
Kalkulator wynagrodzeń
Jesteś tutaj Strona główna » Aktualności bieżące » Aktualności » 2019 » Nabór wniosków o zorganizowanie stażu dla osób bezrobotnych do 29 roku życia 11.02.2019 - 22.02.201
Logo Urzędu Pracy Herb Powiatu Wolsztyńskiego

Powiatowy Urząd Pracy w Wolsztynie

Nabór wniosków o zorganizowanie stażu dla osób bezrobotnych do 29 roku życia 11.02.2019 - 22.02.2019

11 lutego 2019


Logo funduszy europejskich


Powiatowy Urząd Pracy w Wolsztynie
ogłasza nabór wniosków o zorganizowanie stażu w ramach projektu pn.

„Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie wolsztyńskim (V)”

w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020,
Oś Priorytetowa I Osoby młode na rynku pracy,
Działanie 1.1 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy – projekty pozakonkursowe, 
Poddziałanie 1.1.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu  Społecznego


Uczestnikami projektu mogą zostać osoby młode w wieku 18-29 lat (tj. do dnia poprzedzającego ukończenie 30 roku życia) zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy w Wolsztynie jako bezrobotne, spełniające łącznie wszystkie niżej wymienione warunki uczestnictwa w projekcie, tj. osoby:

  • bez pracy, tj. zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy w Wolsztynie jako bezrobotne – z ustalonym II profilem pomocy,
  • które nie kształcą się, tj. nie uczestniczą w kształceniu formalnym w trybie stacjonarnym,
  • które nie szkolą się, tj. nie uczestniczą w pozaszkolnych zajęciach mających na celu uzyskanie, uzupełnienie lub doskonalenie umiejętności i kwalifikacji zawodowych lub ogólnych potrzebnych do wykonywania pracy (tj. szkoleń finansowanych ze środków publicznych w okresie ostatnich 4 tygodni przed przystąpieniem do projektu).

Ponadto w przypadku osób do 25 roku życia zarejestrowanych w PUP w Wolsztynie musi być spełniony warunek, iż w ciągu 4 miesięcy od momentu rejestracji w Urzędzie powinna być przedstawiona wysokiej jakości oferta zatrudnienia, dalszego kształcenia, przyuczenia do zawodu lub stażu. Dla osób powyżej 25 roku życia okres ten liczony jest od dnia przystąpienia do projektu.

 
 

Preferowani będą organizatorzy stażu, którzy deklarują zatrudnienie bezrobotnego na podstawie umowy o pracę na okres co najmniej 5 miesięcy

 
 

Wniosek o zorganizowanie stażu dostępny TUTAJ
Klasyfikacja Zawodów i Specjalności dostępna TUTAJ

 

Wnioski o zorganizowanie stażu przyjmowane będą w okresie
od 11.02.2019 do 22.02.2019


Przy rozpatrywaniu wniosków będzie brana pod uwagę data wpływu wniosku.
Urząd zastrzega sobie możliwość zakończenia naboru przed upływem terminu.


Szczegółowych informacji udziela:
Edyta Kowalska 68 384-35-81 wew. 121
Jolanta Fijałkowska 68 384-35-81 wew. 122
Wioleta Waszkowiak 68 384-35-81 wew. 123Oceń nasze artykuły:

Aktualna ocena: 0 (ocen: 0)
Metryczka dokumentu
Autor dokumentu:Wioleta Waszkowiak
Utworzono: 08 lutego 2019
Zmodyfikowano:11 lutego 2019 przez Wioleta Waszkowiak
Przycisk przenosi na stronę główną

Copyrights © 2013 Powiatowy Urząd Pracy w Wolsztynie. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Wykonanie Supremo.pl  System Labor - CMS dla Urzędów Pracy